Print this page
2017 - Innkalling til årsmøtet

Innkalling til årsmøte i Husnes skulekorps på Husnes Ungdomsskule, musikkavdelinga 

Tirsdag 7. februar 2017, kl. 19:00 - 21:00.

Sakliste :
1.  Konstituering
2.  Årsmelding - godkjenning
3.  Revidert rekneskap for 2016 og budsjett for 2017 –   godkjenning
4.  Innkomne saker
5.  Val (dei som er beden om å sitja i styret er spurde på førehand)

Saker til årsmøtet må vere innlevert skriftleg til styret seinast to veker før årsmøtet, fredag 27. januar 2017.

Enkel servering.

Velkomen!

Helsing styret i Husnes skulekorps