Print this page
2012 - Aktivitetsplan vinter og vår

Merk av dagane i kalenderen!

Onsdag 11. januar 2012
Første øving etter nyttår.

Laurdag 17. mars 2012
Husnes Musikklag har invitert Husnes skulekorps til 60-års jubileumskonsert på Kulturhuset Husnes.

Fredag, laurdag og søndag 20.-22. april 2012
Seminarhelg og konsert.
Fredag kl. 17.30- 20.30, Husnes ungdomskule
Laurdag kl. 09.00-15.30, Husnes ungdomskule
Søndag kl. 10.00 og fram til konserten byrjar kl. 15.00, Kulturhuset Husnes.
Tema for konserten på søndag vert 60-tallsmusikk.

Søndag 6. mai 2012
Konfirmasjonspeling

Søndag 13. mai 2012
Konfirmasjonspeling

Torsdag 17. mai 2012
Korpset skal spille på Valen og Sunde.

Måndag 28. mai 2012
Spele på friluftsgudstjeneste på Varhaugsselet, 10 års jubileum.

Fredag 1. juni
VårfestiValen, Valen Skule

Til hausten har vi planar om seminar på Halsnøy skule, før vi tek turen til Spania og Malaga i haustferien (7.-15. oktober 2012). Styret har bestemt at me skal halde ein loppemarknad der intekta går til Spaniaturen vår.


Vennleg helsing
Britt Sollien