Husnes Skulekorps
Husnes skulekorps
 • Framsida    • Kva skjer    • Årsplan    • Om korpset    • Turar    • Historie    • Bildearkiv    • Støtt korpset     • Gjestebok  

 

 

   Historie
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
Antall besøk på siden: 687 253

 

 


Ida Prestnes (t. v.) og Frida Saghaug saman med Åsmund Kåre Rørvik frå Sparebank1-stiftinga

2013 - Pengar til sommarskule

Torsdag 23. mai var Ida Prestnes og Frida Saghaug to av dei mange glade mottakarane av pengegåver frå Sparebank1-stiftinga. Husnes skulekorps fekk 60.000 kroner til sommarskule.

Utdelinga av pengegåver til lag og organisasjonar i Kvinnherad skjedde i Kulturhuset Husnes og var den fjerde utdelinga til Sparebank1-stiftinga. Husnes skulekorps har fått tidelt middlar tidlegare. Til saman Sparebank1-stiftinga har no delt ut 7, 5 millionar kroner til 142 søknader sidan stiftinga blei oppretta i 2010 etter fusjonen med SR-bank.

Pengane som vi no får frå Sparebank1-stiftinga skal vi bruka til sommarskule. Kvart år reiser fleire av Husnes skulekorps sine musikantar på sommarkurs i regi av Norsk Musikk Forbund, men i år skal vi i staden for å sende nokon få musikantar, ha seminar for heile korpset.

Mange takk for pengegåva! No gler vi oss til sommarskulen. Det blir ein kjekk start på eit nytt korpsår :-)

   
 

 

 

Husnes skulekorps, Postboks 142, 5480 Husnes, E-post: husnesskulekorps@knett.no