Husnes Skulekorps
Husnes skulekorps
 • Framsida    • Kva skjer    • Årsplan    • Om korpset    • Turar    • Historie    • Bildearkiv    • Støtt korpset     • Gjestebok  

 

 

   Historie
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
Antall besøk på siden: 687 265

 

 


2015 - Innkalling til årsmøte

Årsmøte i Husnes skulekorps
Husnes Ungdomsskule, musikkavdelinga
Onsdag 18. februar 2015, kl.18:30.

Sakliste :

1.   Konstituering
2.   Årsmelding - godkjenning
3.   Revidert rekneskap for 2014 og budsjett for 2015
      –   godkjenning
4.   Innkomne saker
5.   Val (dei som er beden om å sitja i styret er spurde på førehand)

Saker til årsmøtet må vere innlevert skriftleg til styret seinast
onsdag 04.02.15.

Enkel servering.
Velkomen!

Helsing, styret i Husnes skulekorps

   
 

 

 

Husnes skulekorps, Postboks 142, 5480 Husnes, E-post: husnesskulekorps@knett.no