Husnes Skulekorps
Husnes skulekorps
 • Framsida    • Kva skjer    • Årsplan    • Om korpset    • Turar    • Historie    • Bildearkiv    • Støtt korpset     • Gjestebok  

 

 

   Historie
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
Antall besøk på siden: 687 251

 

 


2017 - Innkalling til årsmøtet
 

Innkalling til årsmøte i Husnes skulekorps på Husnes Ungdomsskule, musikkavdelinga 

Tirsdag 7. februar 2017, kl. 19:00 - 21:00.

Sakliste :
1.  Konstituering
2.  Årsmelding - godkjenning
3.  Revidert rekneskap for 2016 og budsjett for 2017 –   godkjenning
4.  Innkomne saker
5.  Val (dei som er beden om å sitja i styret er spurde på førehand)

Saker til årsmøtet må vere innlevert skriftleg til styret seinast to veker før årsmøtet, fredag 27. januar 2017.

Enkel servering.

Velkomen!

Helsing styret i Husnes skulekorps

   
 

 

 

Husnes skulekorps, Postboks 142, 5480 Husnes, E-post: husnesskulekorps@knett.no