Print this page

Turar og aktivitetar
c

Korpset har aktivitet gjennom heile året med store variasjonar. Til tider er det travle dagar. I tillegg reiser me vanlegvis på éin til to turar i året.

I 2010 og 2012 var vi ein veke i Spania. I 2015 gjekk turen til Frankrike, Italia og Monaco. I 2016 var me ei helg i SKånevik og vitja Villmarksparken. Det var kjekt. Meir om turane og aktivitetane våre finn du i menyen til venstre.