Husnes Skulekorps
Husnes skulekorps
 • Framsida    • Kva skjer    • Årsplan    • Om korpset    • Turar    • Historie    • Bildearkiv    • Støtt korpset     • Gjestebok  

 

 

   Kva skjer
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
Antall besøk på siden: 744 491

 

 


2019 - Årsmøte

Innkalling til årsmøte i Husnes skulekorps

Innkalling til årsmøte i Husnes skulekorps

på Husnes Ungdomsskule, musikkavdelinga,
Tirsdag  19. februar  2019 kl.19:00 - 21.00

Sakliste :
1.  Konstituering
2.  Årsmelding - godkjenning
3.  Revidert rekneskap for 2018 og budsjett for 2019 –   godkjenning
4.  Innkomne saker
5.  Val (dei som er beden om å sitja i styret er spurde på førehand)

Saker til årsmøtet må vere innlevert skriftleg til styret seinast to veker før årsmøtet, tirsdag 5. februar 2019.

Enkel servering.

Velkomen !

Helsing styret i Husnes skulekorps

 

   
 

 

 

Husnes skulekorps, Postboks 142, 5480 Husnes, E-post: husnesskulekorps@knett.no